Kjøpsbetingelser

 

1. Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av produkter til forbrukere i Utdanningsforbundets nettbutikk.

Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med din bestilling og vår bestillingsbekreftelse, avtalen for kjøpet. Forbrukerkjøp er i tillegg regulert av ufravikelige regler i blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For komplette lovtekster, se https://lovdata.no/. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Definisjon av partene

Selger er: IDÉ House of Brands AS, Stortorvet 10,  0155 OSLO, org.nr. NO 942 425 945 MVA, Telefon: 23 31 01 80 og e-post support@idegroup.no (i det følgende benevnt «IDÉ», «vi» eller «oss»).

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (i det følgende benevnt «du», «deg» og «din»).

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk eller vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil du motta en elektronisk bestillingsbekreftelse på din e-post. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen og kontroller om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

4. Priser

Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. 

Ved kjøp av varer gjelder prisene som angis for produktene på Utdanningsforbundets nettbutikk på bestillingsdagen. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i tilbudet på produktpriser i annonser o.l. eller i nettbutikken som avviker mer enn 15 prosent av normal utsalgspris, kan IDÉ ensidig endre, slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt bestillingsbekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres av IDÉ i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget eller meldt oss.

5. Betaling

Faktura sendes til bestiller pr mail etter at varene er levert.

Betalingsbetingelser: Netto pr 20 dager.

6. Levering

Enkelte varer kan være bestillingsvarer. Dvs. at vi må bestille varen hos produsent eller fabrikk hvor de deretter skal innom en trykker for påtrykk av profil og merker. Leveranser av bestillingsvarer vil derfor ha en lengere leveringstid enn varer som ligger på lager. Varer som er bestillingsvarer skal være tydelig merket på hvert produkt.  Ved rask levering anbefales kjøp av lagervarer.

Lagervarer leveres med PostNord fra vårt lager DSV i Vestby. Normal leveringstid er 3-5 virkedager avhengig av hvor varenenes leveringsdestinasjon er.

7. Frakt

Mottaker betaler frakt som tilkommer på faktura.
Fraktpris er basert på budfirmaets satser og vil variere ut fra poststed, størrelse og vekt på forsendelsen. 

Vi gjør oppmerksom på at lagerførte varer og bestillingsvarer (tekstiler/sekker/annet som er merket bestillingsvare) sendes i separate forsendelser.

8. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i bestillingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Kjøper bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss.

Du finner angrerettskjema her i nettbutikken.

9. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du – så snart du har anledning til det – undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, informere oss på support@idegroup.no at du ønsker å reklamere over varen. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra tidspunktet du oppdaget mangelen.

10. Endring i kjøpsbetingelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre på vilkårene i denne avtalen med virkning for fremtidige kjøp.

11. Force majeure

Ingen av partene er forpliktet til å oppfylle avtalen eller plikt pådratt i henhold til denne når oppfyllelsen hindres av force majeure.